Stereogramy

Stereogramy jsou obrázky, které vypadají jako nahodilý shluk bodů nebo jako opakující se pruh. Pokud ale na ně správně zašilháte, objeví se vám prostorový obrázek. V době, kdy zažívaly boom jsem napsal program pro jejich generování. To bylo ale ještě pod operačním systémem MS DOS, proto ho již nezveřejňuji a na této stránce najdete jen pár ukázek. Pokud byste potřebovali pomoci s vytvořením stereogramu nebo tvorbou programu, můžete se na mě obrátit.